İsmail TEKPINAR (Siyasetci / Yazar)

İnsanlık Ölüyor Dünya Yine Sessiz


İsmail TEKPINAR (Siyasetci / Yazar)
11 Nisan 2018 Çarşamba 13:55

Nasıl bir Dünya olduk, güçlüler güçsüzleri ezer oldu.

Batı felsefesiyle büyük balık küçük balığı yutar. Bu mudur sizin Dünyanız yerin dibine batsın.

Suriye rejimi ve şer odakları Doğu Guta’nın Duma ilçesine kimyasal silahlarla vuruyor, Dünya seyir ediyor…

Maalesef kimyasal katliam sadece kınamayla kalınıyor BM ve AB sadece kınıyor…

Yine söylüyorum insan hakları bildirgesi mazlumlara, masum çocuklara geçmiyor. Güçlülerden yana bir bildirge…

Yüzlerce binlerce insan ölüyor, nasıl kıyabiliyorsunuz? Kundaktaki masum çocukların suçu sadece o bölgede Dünya’ya gelmesi mi?

Vicdanları sükût etmiş bunların, gözlerini kan bürümüş. O bölgede bulunan ABD ve Rusya sözüm ona adalet getirmek için çatışıyor. Veyahut öyle gibi görünüyor.

Lakin büyük bir oyun içindeler rejime müdahale etmiyorlar, manidar değil mi?

Çünkü kullandıkları mevcut rejimin devam etmesini istiyorlar.

Bu dışarıdan yönetilen iç savaş 2011 de başladı. BM’lerin raporuna göre tam 35 kere kimyasal silahla halk vurulmuş. Bunun 29 tanesini Esed rejimi yapmış geri kalan 6 tanesi muamma kimin yaptığı belli değil hiçte inandırıcı gelmiyor.

Lakin Esed’in arkasında kimler var ABD’mi yoksa Moskova’mı…

Mevcut işgalci-Siyonist İsrail’e ses dahi çıkaramıyor zalimler.

Tüm batı şer odakları ittifak etmiş ne kadar mazlum, Müslüman var hep birlik olup karıştırıyorlar. Maksatları fitne çıkartıp Müslüman’ı Müslüman’a kırdırmak…

Dünyanın muhtelif savaşlarında nerde görülmüş, Müslümanların kiliseye ve kadın-çocuğ’a dokunduklarını ve katlettiklerini…

Yine yakın tarihte Afganistan da kuran kursunda hafızlıklarını tamamlayan çocukların üzerine atılan bombada yine yüzlerce hafız çocuk ve siviller şehit oldular.

Bu katliama da kimsenin sesi çıkmadı haber değeri bile olmadı çünkü ölenler Müslümandı.

Bu kimyasal saldırıya batının bir kısmı kıs kıs gülüyor bir kısmı alenen seviniyor bizim Müslüman camia da tık yok ne kadar acıdır orada ölenler insandır meşrebi ne olursa olsun…

Şimdi sormak lazımdır bu kadar oyun içinde oyunlar neden…

Kime diz çöktürmek isteniyor bunlara dik duran ülkelere gözdağı vermektir.

Amerika, Afganistan, Pakistan üzerinden Çine ayar çekiyor sana buraları bedava yedirtmem diyor.

ABD şimdilerde Pakistan’ı karıştırmak için aşiretlerle hükümeti karşı karşıya getirmeye yönelik hamleler yapıyor…

Çin ve Pakistan’ın ortak ekonomik anlaşmalarını baltalamak içindir.

Ma’mafih ekonomik olarak pay istemektedir…

Afganistan’a 11 Eylül saldırılarını bahane ederek gitti orada da kaldı şimdi de orayı sömürdüğü aşikârdır.

Buradan şu çıkar “filler tepişiyor çimler eziliyor”… O bölgelerde Rusya ile ABD didişiyor ceremesini Müslüman mazlumlar çekiyor.

Dünya’daki İnsanların bütün üyelerinde bulunan haysiyetin ve bunların eşit ve devir kabul etmez haklarının tanınması hususuna; hürriyetin, adaletin ve dünya barışının temeli olmasına, karar verilmişti.

Peki uygulama var mı? Elbette yok buyurun okuyalım ilk 7 maddesi birçok şeyi anlatıyor…

“10 Aralık 1948 Birleşmiş Milletler Genel Kurulu

İnsan hakları  evrensel beyannamesi

Madde 1- Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdana sahiptirler, birbirlerine karşı kardeşlik anlayışıyla davranmalıdırlar.

Madde 2- Herkes, ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal veya başka bir görüş, ulusal veya sosyal köken, mülkiyet, doğuş veya herhangi başka bir ayrım gözetmeksizin bu bildirge ile ilan olunan bütün haklardan ve bütün özgürlüklerden yararlanabilir.

Ayrıca, ister bağımsız olsun, ister vesayet altında veya özerk olmayan ya da başka bir egemenlik kısıtlamasına bağlı ülke yurttaşı olsun, bir kimse hakkında, uyruğunda bulunduğu devlet veya İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ülkenin siyasal, hukuksal veya uluslararası statüsü bakımından hiçbir ayrım gözetilmeyecektir.

Madde 3 -Yaşamak, özgürlük ve kişi güvenliği herkesin hakkıdır.

Madde 4- Hiç kimse kölelik veya kulluk altında bulundurulamaz, kölelik ve köle ticareti her türlü biçimde yasaktır.

Madde 5- Hiç kimseye işkence yapılamaz, zalimce, insanlık dışı veya onur kırıcı davranışlarda bulunulamaz ve ceza verilemez.

Madde 6- Herkesin, her nerede olursa olsun, hukuksal kişiliğinin tanınması hakkı vardır.

Madde 7- Herkes yasa önünde eşittir ve ayrım gözetilmeksizin yasanınkorunmasından eşit olarak yararlanma hakkına sahiptir. Herkesin bu

Bildirgeye aykırı her türlü ayrım gözetici işleme karşı ve böyle işlemler için yapılacak her türlü kışkırtmaya karşı eşit korunma hakkı vardır.”

Tabi bunların hepsi yaklaşık 70 yıldır sadece kâğıt üzerinde kalmıştır. Vesselâm…

 


YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Kurumsal

İçerik

Gündem

Siyaset

Teknoloji

Yukarı Çık