Selim GÜREL

Yavuz’un Veziri Olasın


Selim GÜREL
29 Ağustos 2018 Çarşamba 16:12

Kutsal toprakları Osmanlı sınırlarına kattığı zaman oradaki idarecilerin kullandığı Hakim’ül Harameyn yani Kutsal Beldelerin Hakimi ünvanını kendisine uygun görmeyip kendisini Hadim’ül Harameyn Yani Kutsal Beldelerin Hizmetkarı olarak ilan eden, sefer sonrası İstanbul’a geldiğinde “Hava kararsın, herkes evlerine dönsün, sokaklar boşalsın, ben ondan sonra İstanbul’a gireyim. FANİLERİN ALKIŞLARI, ZAFER TAKLALARI BİZİ NEFSİMİZE MAĞRUR EDİP YERE SERMESİN” diyebilecek kadar da kibirden uzak, gösterişten ziyade sadeliği seven Osmanlı’nın 9. Padişahı İslam’ın 74.Halifesidir Yavuz Sultan Selim.

Kırk dokuz yıllık dünya hayatında dünya ve İslam tarihi için çok önemli bir yere sahiptir.

Yavuz Sultan Selim önemli devlet meselelerinde istişare eder ve istişare sonunda alınan karardan geriye dönmeyi asla düşünmezdi. Bunu da Hemdem Paşa’nın infazından anlamak mümkündür.

Sahi Yavuz’un çok sevdiği paşası neden infaz edilmişti?

Safevi Devleti’ne karşı uzun istişareler sonucunda sefere çıkan Sultan Selim’in ordusunda , Şah İsmail’in ordusunun devamlı kaçarak karşılarına çıkmaması sebebiyle homurdanmalar başlamıştı. Bazı rahatına düşkün vezirlerde bu homurdanmalara destek vererek sultanı seferden vazgeçirmek için çok sevdiği Hemdem Paşa’yı ikna edip huzuruna çıkmasını sağladılar. Hemdem Paşa Padişah’tan olumsuz cevap almasına rağmen ısrarını sürdürmüştü. Bu ısrar üzerine de Padişah Hemdem Paşanın kellesini vurdurmuştu . (Yani bu ısrar Hemdem Paşa’nın sonunu getirmişti)

Şeyhülislam Zenbilli Ali Cemali Efendi “Padişahım! Hangi hükme dayanarak bu emri verdiniz” diye sorduğunda Sultan Selim Kur-an da “ Ey Peygamberim! (Ashabının) iş hususunda fikirlerini al. (Müşavere et). Müşavereden sonra da bir şeyi yapmaya karar verdin mi artık Allah-ü Teala’ya güven ve dayan. Gerçekten Allah-ü Teala tevekkül edenleri sever” (Al-iİmran 159) buyurulmaktadır der.

Biz bu cihada çıkarken, vezirler, alimler ve komutanlarımızla müşavere ettik, karar verdik. Allah-ü Teala’ya tevekkül ederek yürüdük müşavereden dönmek de ne demek. Hemdem’in yerinde oğlum Süleyman bile olsa idi onunda boynunu vurmaktan kıl kadar çekinmezdim.

Yavuz Sultan Selim vezirlerine karşı çok hassas ve hataya tahammül edemeyen bir yapıya sahipti. Yukarıda benzer durumlarda yine bazı vezirlerinin boynunu vurmaktan çekinmeyerek devlet meselelerinde cesur kararlar aldı. Bu vesile ile halk o dönemde birinden zulüm gördüğünde ona “Yavuzun Veziri Olasın” diye beddua eder oldu.

Gelelim günümüze…

Günümüz Ak Parti iktidarında Cumhuriyet döneminden bu zamana geçen süre göz önüne alındığında her türlü zorluklara rağmen önemli adımlar atılmış fakat bu süreçte de bazı çözülmeler baş göstermiştir. Şüphesiz Ak Parti kurulduğunda da kurucular arasında bazı müşavereler olmuş, siyasi savaşlar verilmiş, olması gerektiği zaman danışıklı dövüşler olmuştur. Elbette her devlet sırrını ulu orta konuşacak değiller, sonuçta bakkal yönetmiyorlar. Fakat partide açıkça görülen bir erime var. Sn Başkanımıza olan sevgi saygı ile partiye olan sevgi ve saygıda büyük farklılıklar var. Bunu da son seçimlerde yaşadık. Peki bunun nedeni ne? Yukardan baktığınızda anlamakta zorlanabilirsiniz. Fakat tabandan baktığınızda o kadar çok cevabı var ki bu sorunun. Enerjisini davası uğruna daha fazla bir şeyler yapabilmek için harcamak yerine daha yüksek makamlara gelebilmek için harcayanların sayısı o kadar fazla ki. Kimisinde omuzunda taşıdığı insanlara ulaşamama sıkıntısı, kimisinde derdini dinleyecek çözüm üretecek bir makam bulamama sıkıntısı, kimisinde Bimer ve Cimer e yazdıklarından kendisine gelen alakasız cevapların sıkıntsı, kimisinde bir dönem bayağı düzelen hastanelerde tekrar oluşan düzen bozukluğu vs vs… İnsanların Yavuza Vezir olasın diyebilecekleri kişi sayısı maalesef artmakta. O yüzden diyorum ki yüksek makamlara gelme ihtirasının önüne geçilmeli. Makamlar kişilere değer katmamalı, kişiler makamlara değer katmalı. Makamlar Yavuz’a Vezir olabilecek kadar bilgi, beceri, çalışkanlık ve yeteneklere sahip insanların uhdesinde olmalı, tıpkı Piri Mehmed Paşa gibi.

Umuyor ve diliyorum ki ülkemizdeki liyakatlı yönetici sayısı hızla artar, ülke çıkarları için karar verme noktasında en doğru kararlar hızlı bir şekilde alınır ve bu girdaptan da güçlenerek çıkarız.

Her ne kadar kısa yazmak istesem de anlaşılamamak kaygısıyla maalesef konuyu biraz uzatıyorum. Okuduğunuz ve değer verdiğiniz için sizlere teşekkür ederek hepinizin mübarek Kurban Bayramı’ nı tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hayırlı bayramlar. Allah a emanet olun.


YORUMLAR
  • yorum2018-08-29 23:13:45Mutlu Tarhan

    Selim bey, yazılarınızı ilgiyle takip ediyoruz, yenilerini bekliyoruz. Sizlere de hayırlı bayramlar..

Kurumsal

İçerik

Gündem

Siyaset

Teknoloji

Yukarı Çık